Noticias de Prensa 2004

 

 

"Els joves aranesos destaquen al Campionat Català infantil"
Segre, 2 Marzo 2004